🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: موضوع مسکن خانواده شاهد و ایثارگر خراسان جنوبی به طور ویژه پیگیری می‌شود.
؛ قناعت با بیان این مطلب در شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خراسان جنوبی که با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور برگزار شد، اظهار داشت: برای حل مسئله مسکن جامعه ایثاگران استان، جلسه‌ای تخصصی برگزار و مسئله مسکن خانواده شاهد و ایثاگران پیگیری خواهد شد.
🔹به گفته وی؛ این جلسه تخصصی با حضور استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثاگران و مدیرکل راه و شهرسازی برگزار و دغدغه بزرگواران خانواده شاهد و ایثارگر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
🔹وی افزود: آنچه در توان استان باشد مشائل دنبال و حل خواهد شد و سایر مشکلاتی که به وزارت راه و شهرسازی برمی‌گردد از سطوح ملی پیگیری خواهیم کرد.
🔹استاندار عنوان کرد: شوراها و ‌کارگروه‌های ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به شکل مرتب و منظم در استان برگزار و مدیران هم فعال و با انگیزه مسایل را بررسی می‌کنند و دغدغه ویژه‌ای در خصوص حل مشکلات جامعه ایثارگری در استان وجود دارد.
🔹قناعت با اشاره به ساخت طرح نهضت ملی مسکن در تمام شهرهای خراسان جنوبی بیان کرد: مردم درخواست دارند سهم آورده متقاضی برای طرح نهضت ملی مسکن با افزایش پرداخت تسهیلات کاهش یابد که در حال پیگیری این موضوع هستیم
🔹وی افزود: همه در راستای رفع این دغدغه مردم فشار بیاوریم و‌ کمک کنیم تا سقف وام افزایش یابد که با پیگری‌های انجام شده ظاهراً با افزایش ۱۰۰ میلیون تومانی سقف پرداخت تسهیلات موافقت می‌شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور