معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از موافقت قطعی وزارت بهداشت با تاسیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد.

دکتر مسعود یوسفی

دکتر مسعود یوسفی در این خصوص گفت: به استناد رای صادره در دویست و نود و دومین جلسه شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ با تاسیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند موافقت قطعی بعمل آمد.
وی این موفقیت را به ریاست و اعضای این مرکز تبریک گفته و اظهار امیدواری کرد که اعضای این مرکز با تدبر و توانمندی در جهت تولید علم و فناوری گام برداشته و افق روشنی در تحقق چشم انداز آینده‌ی دانشگاه پدیدار نمایند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور