معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از موافقت قطعی هیات ارزشیابی رشته تخصصی بیهوشی با این رشته در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خبر داد

 دکتر سید محمد رضا حسینی در این خصوص گفت: پیرو بازدید های دوره ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تایید و اعتبار بخشی از گروه های آموزشی دستیاری دانشگاه ها، هیات ارزشیابی رشته تخصصی بیهوشی وزارت بهداشت از بیمارستانهای امام رضا (ع)، رازی و ولیعصر(عج) وابسته به این دانشگاه بازدید کرد و پس از بازدید از تجهیزات، امکانات آموزشی بیمارستانها، بررسی تعداد اعضای هیئت علمی و استفاده از روش های استاندارد آموزش و ارزشیابی دستیاران و بهبود کیفیت فرایندهای آموزشی با پیگیری مدیر گروه بیهوشی دکتر محمود گنجی فرد و دیگر اساتید محترم گروه آموزشی بیهوشی، با پذیرش دستیار به صورت قطعی در رشته تخصصی بیهوشی موافقت شد.

و ی ضمن تبریک به مدیر گروه و کلیه اعضای هیات علمی این رشته و سپاسگزاری از مسئولین دانشکده، بیمارستان ها و دانشگاه اظهار امیدواری کرد، انشاالله در این راستا بتوانیم با تربیت دستیارانی شایسته و متعهد در این رشته تخصصی نیازهای آموزشی، بهداشتی و درمانی استان و جامعه را فراهم نماییم.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور