فرماندار خوسف از موافقت با احداث اولین شهرک انرژی خورشیدی خراسان‌جنوبی در این شهرستان خبر داد.

سید علی حسینی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: احداث اولین شهرک انرژی خورشیدی خراسان جنوبی در خوسف، در کارگروه امور زیربنایی و توسعه شهری استان مورد تأیید قرار گرفت.

وی، تصریح کرد: در این کارگروه با درخواست شرکت شهرک های صنعتی انرژی خورشیدی در راستای احداث اولین شهرک انرژی خورشیدی در زمینی به مساحت ۴۹۵ هزار مترمربع موافقت شد.

وی با اشاره به ظرفیت عظیم شهرستان در انرژی خورشیدی ؛ اذعان سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق به اینکه این شهرستان، جزو بهترین نقاط معرفی شده در کشور برای احداث نیروگاه خورشیدی است را عامل تقویت انگیزه در راستای پیگیری های مکرر برای  احداث این شهرک در منطقه دانست و تأکید کرد: این شهرک کمک بزرگی به صنایع شهرستان و توسعه سرمایه گذاری در استان خواهد بود.

فرماندار خوسف از توسعه و افزایش تولید انرژی های خورشیدی به عنوان یک ضرورت در کشور یاد کرد و گفت: احداث و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در این منطقه و استفاده از برق و انرژی خورشیدی گام بزرگی در راستای افزایش ظرفیت انرژی استان نیز است.

حسینی با اشاره به ظرفیت های بی نظیر سرمایه گذاری در این شهرستان اضافه کرد: خوسف دارای بهترین شرایط برای سرمایه گذاری بوده و در این بین از حمایت و همراهی مجموعه های استانی و مجموعه های اقتصادی برخوردار بوده چراکه همه نگاه ها به حوزه سرمایه گذاری در  این شهرستان مثبت است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور