#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸بر اساس اعلام #وزارت_بهداشت، ‌در گزارش آماری هفته ۹۴ همه‌گیری #کرونا، بروز موارد بستری و فوت در خراسان جنوبی همچنان از متوسط کشور بالاتر است.