🔹 احسان خسروی دادستان شهرستان بشرویه در گفتگو با خبرنگار ما گفت: در بازه شش ماهه اول سال جاری(١٣٩٩) به ترتیب چهار عنوان مجرمانه : ۱-جرائم مرتبط با مواد مخدر ٢-توهین و فحاشی ٣-سرقت ۴-کلاهبرداری ، بیشترین ورودی پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بشرویه را داشته اند .
🔹وی افزود: ازین رو می توان گفت که ریشه اکثر ناهنجاری ها اعتیاد و مواد مخدر است که زنگ خطری جدی برای مردم ، دلسوزان و مسئولین شهرستان می باشد که باید با کمک رساندن به دستگاه قضایی و انتظامی ضمن آگاه سازی جمعی ، مبارزه ای همگانی با این پدیده شوم آغاز کنند .
🔹 خسروی بیان داشت: همچنین نباید برخوردهای اجتماعی به شکلی باشد که الفاظ تغییر پیدا کند و توهین و فحاشی اتفاق افتد .
🔹 دادستان بشرویه ادامه داد: جلسات فرهنگی و دینی بسیار با برکت هستند ، در مورد پیشتاز بودن شهرستان در بعد مذهبی تردیدی وجود ندارد لیکن باید در این جلسات مباحثی نیز مطرح شود که به امنیت اجتماعی و کاهش وقوع جرم هم منتهی شود .
🔹 وی گفت: اتفاقات منتهی به درگیری لفظی و فیزیکی در مدت بسیار کوتاه رخ می دهد و در صورتی که این زمان با اندکی صبوری افزایش پیدا کند فرصت تعقل برای فرد فراهم می شود و بسیاری از پرونده های قضایی کاهش می یابد .
🔹 وی افزود: لذا شهروندان عزیز را به ترویج فرهنگ صبوری و سعه صدر و آموزه های اسلام ناب محمدی فرا میخوانیم و باید این فرهنگ در جامعه رواج پیدا کند ، و همه ما موظف هستیم علاوه بر خودمان ، اطرافیان را هم در مورد این مسائل آگاه کنیم .
🔹 دادستان بشرویه بیان داشت: در موضوع سرقت و کلاهبرداری هم علیرغم هشدارهای مبنی بر رعایت نکات حفاظتی امنیتی و عدم اعتماد به افراد ناشناس و خودداری از انجام معامله در فضای مجازی متاسفانه هنوز شاهد غفلت و سهل انگاری هستیم که بایستی بیش از پیش در این امور مراقبت نمود .