دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با تأکید بر اینکه مواد مخدر از جرائم نخست در خراسان جنوبی است، گفت: هر چند افزایش جمعیت کیفری در استان مطلوب ما نیست، اما از جهتی نشان شناسایی مجرمان و مقابله با آنان است.

 حجت‌الاسلام علی نسایی، در شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی اظهار کرد: نمی‌توان به محض اختلال در بازار روغن و آرد تنها دادگستری را ببینیم و از خود سلب مسئولیت کنیم.

، وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم تنها وظیفه دادگستری نیست بلکه همه دستگاه‌ها باید در این زمینه احساس وظیفه کنند، افزود: البته دادگستری همواره کمک کار دولت بوده و کار پیشگیری از وقوع جرایم فرا قوه‌ای است.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با اشاره به عناوین مجرمانه زیادی که در قوانین وجود دارد، اظهار کرد: در یک سال گذشته ۷۸ تن ماده مخدر از قاچاقچیان در خراسان جنوبی گرفته شده است.

نسایی گفت: هر چند در جرم سرقت خراسان جنوبی رتبه ۲۹ و سی ام را دارد، اما همین میزان زیبنده استان نیست و در راستای کاهش سرقت‌ها مرخصی به مجرمان سابقه دار را بسیار محدود کرده‌ایم؛ طی یک سال گذشته ۷۸ تن مواد مخدر از قاچاقچیان در خراسان جنوبی کشف و ضبط شده است.

دادستان عمومی و انقلاب بیرجند با تأکید بر اینکه میزان سرقت در ماه‌های اخیر در استان هفت درصد کاهش یافته است، گفت: یکی از راه‌های مبارزه با مواد مخدر کاهش تقاضا است که باید در این حوزه تلاش کنیم.

نسایی در زمینه کمپ موضوع ماده ۱۶ بیان کرد: در این زمینه در ابتدا با همکاری اداره استاندارد مکانی تهیه شد که با مشکلاتی رو به رو و اختیار را از شورای مبارزه با مواد مخدر گرفتند؛ در مجموع باید ایجاد کمپ موضوع ماده ۱۶ ویژه بانوان خراسان جنوبی ایجاد شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور