دکتر سعید نمکی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، در حکمی، مهندس طاهر موهبتی را به عنوان معاون امور حقوقی، مجلس و امور استانها منصوب کرد.

به گزارش وبدا، در متن این حکم آمده است؛
جناب آقای مهندس طاهر موهبتی
با توجه به سوابق ارزنده اجرائی، بدینوسیله بعنوان معاون امور حقوقی، مجلس و امور استانها منصوب میشوید تا با استعانت از پروردگار بزرگ و مشارکت کلیه همکاران و معاونین و همچنین استفاده از ظرفیت های موثر بیرون از وزارتخانه در راستای سیاستهای دولت تدبیر و امید به انجام امور محوله بپردازید، انتظار میرود موضوعات ذیل مورد توجه ویژه قرار گیرد.
۱- خانه ملت نماد مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان محترم برگزیدگان مردم شریف و بدین دلیل دارای شأن و احترام ویژه میباشند. تعامل سازنده با ایشان در راستای منافع و مصالح ملی و تأمین زیرساختهای نظام سلامت با همکاری، همدلی و مشارکت فعال و پرهیز از هرگونه سیاستزدگی و رساندن صدای مردم از طریق ایشان به اینجانب بدون هرگونه پیرایه از وظایف اصلی جنابعالی است.