🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: مهمترین وظیفه روابط عمومی، ترویج فرهنگ پاسخگویی در دستگاه اجرایی است.
خوش خبر با بیان این مطلب در جلسه تقدیر و معارفه مدیرکل پیشین و جدید روابط عمومی استانداری خاطرنشان کرد: حوزه روابط عمومی به عنوان چشم بینا، گوش شنوا و تابلویی از فعالیت های دستگاه ها، مکلف است ضمن دفاع از حیثیت دستگاه اجرایی، ارتباطی معقول و منطقی بین سازمان و جامعه هدفش برقرار کند.
🔹وی با تأکید بر حوزه اختیارات روابط عمومی ها تصریح نمود: تعدد رسانه های مجازی و غیرمجازی، انتشار اخبار زیادی را به همراه دارد، لذا روابط عمومی وظیفه دارد با اطلاع رسانی درست و شفاف، ابهامات پیش آمده را برطرف نماید و با تشریح درست اقدامات و برنامه های دستگاه، ذهنیت های غلط را اصلاح نماید.
🔹معاون استاندار اظهار داشت: متأسفانه در برخی دستگاه های اجرایی نگاه تخصصی به روابط عمومی وجود ندارد و افراد متناسب با تخصص و دانش مدیریتی در جایگاه خود قرار ندارند که این موضوع به مجموعه سازمانی لطمه وارد می کند.
🔹خوش خبر، تحلیل گرا بودن را مهمترین ویژگی مدیر روابط عمومی برشمرد و گفت: مدیر روابط عمومی باید با برنامه محوری و با بهره گیری از دانش لازم به دفاع از اقدامات انجام شده بپردازد.
🔹وی به شرایط فعلی استان اشاره کرد و با تأکید بر این که استان به لحاظ تعدد پروژه های عمرانی به کارگاه تبدیل شده، متذکر شد: با توجه به این که بخش عمده ای از این فعالیت با وجود محدودیت های شدید مالی صورت می گیرد و نقش بسزایی در توسعه استان دارد، این موارد باید به درستی تبیین شود تا مردم از حجم کارها و نتایج آنها به درستی مطلع گردند.
🔹معاون استاندار با بیان این که روابط عمومی دستگاه اجرایی باید به تجهیزات و ابزارهای نوین اطلاع رسانی مجهز گردد، گفت: افرادی که در حوزه اختیارات خود، انتقال دغدغه های مردم به مدیران را دارند باید از آرامش خاطر کافی برخوردار باشند تا با اشراف کامل، موارد را جهت رفع و رجوع پیگیری نمایند.