دادستان عمومی و انقلاب بیرجند گفت: با توجه به حادثه خیز بودن برخی نقاط جاده ای خراسان جنوبی، مدیران و پیمانکاران راه سازی در صورت هرگونه حوادث فوتی و جرحی بعد از مهلت تعیین شده برای اتمام کار ، تحت تعقیب قانونی قرار می گیرند.

سید حسین مقدس گفت: با توجه به اینکه قسمت اعظمی از حوادث فوتی و جرحی جاده ای استان در محور قاین – بیرجند اتفاق می افتد و طبق جلسات مکرری که با مدیران مربوطه برگزار شده است مقرر شد که قسمتی از باند دوم این محور قبل از سال ۹۸ زیربار ترافیک برود.
وی ادامه داد: طبق این توافق که در تاریخ ۱۱ دی ماه ۹۷ مصوب شد محدوده گردنه غیوک باید تا ۱۵ دی و گردنه خونیک تا ۲۵ اسفند ماه زیر بار ترافیک برود.
مقدس تاکید کرد: با توجه به اینکه چندروزی از مهلت قانونی توافق شده گردنه غیوک گذشته است اخطار های لازم به مدیران و پیمانکاران مربوطه ابلاغ شده که در صورت هرگونه حوادث جرحی و فوتی به علت تاخیر در انجام کار مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
وی اظهار داشت: پیگیری های دادستانی فقط به محور قاین – بیرجند ختم نشده و سایر نقاط حادثه خیر مورد بررسی قرار گرفته است.
دادستان بیرجند محور های بجستان- فردوس و فردوس دیهوک را از دیگر محورهایی ذکر کرد که پیگیری ها با جدیت بیشتری دنبال می شود.
به گزارش ایرنا از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ۲ هزار و ۲۵۰ حادثه دیده جاده ای در خراسان جنوبی امدادرسانی شدند.