مهلت ارسال و دریافت آثار هنرمندان برای حضور در هفدهمین جشنواره جشنواره تاتر استان خراسان جنوبی تا پایان هفته سوم مهرماه ” آخروقت اداری ۲۰ مهرماه” تمدید شد.
، مهلت ارسال آثار به جهت تقاضای هنرمندان سراسر استان و تراکم دریافت آثار در بخش‌های مختلف به مدت هفت روز و تا هفته سوم مهرماه ” آخروقت اداری ۲۰ مهرماه” تمدید گردید.
سیدعلی زمزم؛ معاون هنری و امور سینمایی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه ثبت نام الکترونیک در سامانه ایران تاتر راه اندازی شده است، هنرمندان از این پس می بایست از طریق متن نمایش و اطلاعات، درخواستشان را در وبگاه https://theater.ir بارگذاری کنند.
گفتنی است این جشنواره با هدف ترویج و تقویت هنر تئاتر در استان و ایجاد فضای رقابتی سالم بین هنرمندان و گروه‌ها برگزار می‌شود.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور