#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

با لطف خداوند موج سوم سهمگین کرونا را با همراهی مردم شریف و همکاران وزارت بهداشت و همه ارکان نظام و کشور مهار کردیم

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره با تلاش کادر درمان، همگرایی مسئولان و همراهی مردم موج سوم کرونا در کشور مهار شده است، گفت: تعداد فوت های ناشی از کرونا در کشور کمتر خواهد شد و آینده بسیار روشن تری در مقابله با کرونا در کشور خواهی