مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی گفت: چهار هزار نفر از اقشار آسیب دیده اجتماعی استان در قالب طرح‌های مختلف کشوری و استانی به صورت رایگان با یک مهارت جدید آشنا شدند.

حسن کامرانی‌ فرد  افزود: با توجه به اهمیت مهارت آموزی در رفع آسیب‌های اجتماعی و کاهش دغدغه‌های ناشی از آن برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی در سطوح مختلف با حرفه‌های متنوع توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان در حال انجام است.

وی گفت: در این راستا سال گذشته ۱۷۵ دوره آموزشی ویژه اقشار آسیب دیده اجتماعی از جمله بهبودیافتگان از اعتیاد، کودکان کار و خیابان، زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده‌های آنان، زندانیان و ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی برگزار شد.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی بیان کرد: از مجموع متقاضیان این گروه هدف، ۲ هزار و ۴۶۷ نفر مرد، هزار و ۴۸۶ نفر زن بوده‌اند که در مجموع ۶۱۳ هزار و ۳۷ نفر ساعت آموزش را در سال گذشته گذرانده‌اند.

وی همچنین گفت: دانش آموزان استان در سال ۱۴۰۲ بیشترین درصد مهارت آموزی را به نام خود ثبت کردند و سال گذشته در مراکز دولتی استان ۲۸ هزار و ۴۷۲ نفر در ۱۹ گروه هدف بیش از سه میلیون و ۸۱۸ هزار و ۴۴۱ نفر ساعت آموزش دیدند.

کامرانی فرد با اشاره به اجرای طرح مدرسه تابستانی مهارت در سطح استان افزود: ۹ هزار و ۱۵۹ دانش آموز کسب مهارت را در دوره‌های آموزشی مختلف آغاز کردند و در مجموع ۷۱۹ هزار و ۲۶۱ نفر ساعت آموزش مهارتی را در مراکز استان گذرانده‌اند.

وی عنوان کرد: ۴۱۱ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در استان به تعداد ۱۲ هزار و ۲۳۶ نفر آموزش‌های مهارتی ارائه دادند که از این تعداد هشت هزار و ۵۱۴ نفر زن، سه هزار و ۷۲۲ نفر مرد هستند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان جنوبی با اشاره به راه اندازی و فعالیت ۶۰ آموزشگاه جدید در سالی که گذشت، گفت: اکنون ۴۱۱ آموزشگاه فعال فنی و حرفه‌ای در استان داریم که ۲۵۹ مجوز مربوط به آموزش‌های ویژه بانوان و ۱۲ مجوز مربوط به آموزش‌های آقایان است.

وی ادامه داد: از مجموع آموزشگاه‌های ذکر شده ۱۴۰ آموزشگاه نیز مجوز دومنظوره آموزش به زنان و مردان را دارا هستند.

کامرانی‌ فرد گفت: یک میلیون و ۹۶۶ هزار و ۷۸۸ نفر ساعت آموزش در کارنامه یک ساله فعالیت آموزشگاه‌های آزاد استان در سال ۱۴۰۲ ثبت شده که با اجرای آن سه هزار و ۱۶۹ دوره در ۳۸۶ حرفه به انجام رسیده است.

وی به کسب رتبه اول عملکرد آموزشگاه‌های آزاد استان در سطح کشور اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۲ در عملکرد آموزشی بخش خصوص ۳۳ درصد رشد داشتیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور