مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در جمع تعدای از مدیران و کارشناسان حوزه سلامت شهرستان طبس تاکید کرد: منفعت بیمه سلامت جایی است که نیاز مردم مرتفع شود و مردم بتوانند خدمات درمانی مناسب و مطلوبی را دریافت کنند.

روز پنجشنبه هجدهم دیماه ۹۹ دکتر علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت استان برای بررسی مشکلات نسخه نویسی الکترونیکی و خدمات ارائه شده به بیماران کرونایی، ضمن بازدید از بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی(ره) شهرستان طبس با رئیس شبکه بهداشت، رئیس بیمارستان و تعدادی از کارشناسان حوزه سلامت این شهرستان نشستی داشت.

اربابی مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در این نشست به همکاری و تعامل خوب بین اداره بیمه سلامت و بیمارستان این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت : ارائه خدمات به بیمه شدگان با توجه به شیوع ویروس کرونا باید به گونه ای باشد که به راحتی در دسترس و تا جایی که امکان دارد، غیرحضوری و الکترونیکی انجام شود.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی تصریح کرد: امیدواریم بستر الکترونیکی تعاملی بین بیمارستان ها و بیمه سلامت به گونه ای فراهم شود که چالشی در ثبت و رسیدگی اسناد الکترونیکی وجود نداشته باشد.

اربابی با بیان اینکه مزیت خدمت رسانی در صف این است که می تواند منجر به ارائه پیشنهادات خوبی شود چون به صورت مستقیم با درخواست کننده خدمت ارتباط دارد، گفت: تا اواخر بهمن ماه سال جاری هم نسخه الکترونیک سرپایی و هم بستری می بایست در همه مراکز و موسسات درمانی راه اندازی و اجرا شود.

وی تصریح کرد: در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی، هر مرکز یا موسسه ای که زودتر ورود پیدا کند، ضمن اینکه پرداختی مطالباتشان به موقع تر انجام خواهد شد، راحتر نیز خواهد بود.

مدیرکل بیمه سلامت استان تاکید کرد: منفعت بیمه سلامت جایی است که نیاز مردم مرتفع شود و مردم بتوانند خدمات درمانی مناسب و مطلوبی را دریافت کنند.

آقای زمانی رئیس بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی(ره) طبس هم در این نشست ضمن قدردانی از حضور مدیرکل و تیم همراه در شهرستان و تعامل خوب بیمه سلامت با بیمارستان، گفت: موضوع شیوع ویروس کرونا باعث شد که نظم کاری بیمارستان متفاوت و هزینه ها بیشتر شود که درخواست داریم در خصوص کاهش کسورات با این بیمارستان همکاری بیشتری باشد.

زمانی ادامه داد: یکی از چالش های موجود در ویزیت پزشکان است که در این باره رفتار بیمه های پایه با یکدیگر متفاوت بوده و هر بیمه، مستندات متفاوتی از ما می خواهد و کار را برای ما سخت تر کرده است.

وی افزود: با توجه به کرونا، تخت آی سی یو کم آوردیم و به جای آن از تخت عادی استفاده کردیم که در این خصوص همکاری خوبی از سوی بیمه سلامت داشتیم و نیاز به همکاری بیشتری می باشد.