🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: منابع تسهیلات قرض الحسنه بانک رسالت در خراسان جنوبی افزایش می یابد.
جواد قناعت در تشریح برنامه های دیدار خود با محمدحسین حسین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت، خاطرنشان کرد: بانک رسالت در تحقق راهبرد و مأموریت خود در زمینه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه موفق عمل کرده که جای تشکر دارد.
🔹وی با تأکید بر اهتمام بانک رسالت در زمینه تحقق بانکداری اسلامی، تصریح کرد: توجه بانک رسالت به مناطق کمتر برخوردار و محروم قابل احترام و یک فرصت ویژه است.
🔹استاندار با اشاره به شرایط و موقعیت اقلیمی خراسان جنوبی به درآمدهای اندک مردم این استان اشاره کرد و گفت: با عنایت به اینکه زندگی بخش عمده ای از مردم خراسان جنوبی به کشاورزی گره خورده، خشکسالی های بیش از دو دهه این استان، کاهش حجم تولید محصولات کشاورزی را سبب شده و در نتیجه بر معیشت مردم تأثیر سوء داشته است.
🔹قناعت به وجود نیروی انسانی تحصیلکرده، ماهر و توانمند استان اشاره کرد و اظهار داشت: لازمه ورود این افراد به بازار کار و ایجاد زمینه های شغلی منابع ریالی زیادی می طلبد که بخشی از آنها را می توانیم از طریق پرداخت تسهیلات جبران کنیم.
🔹وی با تأکید بر اینکه میزان منابع قرض الحسنه در اختیار بانک های استان با تعداد تقاضای وام های کم بهره تناسب ندارند، گفت: بانک رسالت می تواند با افزایش منابع تسهیلات قرض الحسنه خود، بخشی از این نیاز را مرتفع نماید.
🔹استاندار در ادامه از رونق کسب و کارهای خرد و کوچک در خراسان جنوبی گفت و خاطرنشان کرد: بهترین راهکار حمایت از این کسب و کارها، اعطای تسهیلات قرض الحسنه و کم بهره است.
🔹قناعت، پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به شرکت های دانش بنیان، توجه ویژه تر به مناطق مرزی و روستاهای خراسان جنوبی و نیز تسریع در روند پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج را به عنوان دیگر درخواست های استان مطرح کرد.
🔹مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه توجه به مناطق محروم را بر خود فرض می دانیم و به طور ویژه در دستور کار داریم، گفت: جهت بهره برداری همه افراد در اقصی نقاط کشور، خدمات بانک رسالت در بستر الکترونیک ارائه می شود.
🔹محمدحسین حسین زاده ضمن موافقت با درخواست های مطرح شده توسط استاندار در این دیدار، اظهار داشت: یکی از راهکارهای افزایش منابع تسهیلات قرض الحسنه، سپردن منابع ریالی و حساب های بانکی صنایع بزرگ و معادن به بانک رسالت است که می طلبد این مهم در خراسان جنوبی هم محقق گردد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور