#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

دهقانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از ممنوعیت فعالیت تالارها در شهرهای نارنجی و قرمز خبر داد.