در بازدید دکتر مرتاضی “رییس بیمارستان ایران مهر و فوق تخصص انکولوژی” و دکتر مولایی “فوق تخصص انکولوژی” از بخش های بیمارستان حضرت رسول (ص)؛ مقدمات راه اندازی بخش شیمی درمانی در این بیمارستان کلید خورد.

? دکتر کبیری، رئیس بیمارستان حضرت رسول (ص) با اعلام این خبر افزود: در جهت توسعه بخش های درمانی و طبق هماهنگی های اخیر با دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و معاونت درمان دانشگاه دکتر اسماعیلی و پیگیری های شبکه بهداشت و درمان، در بازدید صورت گرفته توسط رئیس بیمارستان ایران مهر و متخصص انکولوژی، مقرر شد ویزیت و درمان بیماران سرطانی تحت نظر متخصص انکولوژی در شهرستان کلید خورده و در آینده نزدیک نیز شاهد راه اندازی بخش شیمی درمانی در بیمارستان باشیم.

? راه اندازی این بخش نیازمند اعتبارات و تخصیص تجهیزات است که امیدواریم با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خیرین شهرستانی، شاهد این امر بزرگ در شهرستان فردوس باشیم.

? با راه‌اندازی و تجهیز بخش انکولوژی در بیمارستان، نیاز مبتلایان به شیمی درمانی و روند درمان سرطان نه تنها در شهرستان بلکه در منطقه رفع می شود.

?متخصص انکولوژی نیز در رابطه با روند درمان بیماران گفت؛ بعد از تشخیص پاتولوژی بیماری و تایید سرطان، فرد بیمار برای شیمی درمانی است به این بخش ارجاع داده می‌شود.

? این بخش به عنوان بخش بستری تلقی نمی‌شود و بیمار به صورت سرپایی خدمات دریافت می‌کند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور