🔹استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: مقابله با تهاجم فرهنگی با توجه به وجود گنجینه های فرهنگی غنی امکان پذیر است.
جواد قناعت در مراسم افتتاح دفتر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان گفت: دشمن با تهاجم فرهنگی درصدد است با انقلاب اسلامی که حرف های زیادی در تقابل با غرب دارد، مقابله کند.
🔹وی با بیان اینکه آمریکا به دنبال گسست نسل ها در ایران است، افزود: تقابل فرهنگی موضوعی بسیار جدی است که حتی درباره کشورهای همسوی با غرب هم عملی می شود.
🔹استاندار تأکید کرد: یکی از کارهایی که جلوی تهاجم فرهنگی را می گیرد، توجه جدی به گنجینه های ارزشمند فرهنگی است .
🔹قناعت خاطرنشان کرد: در همه کشور به ویژه در استان خراسان جنوبی گنجینه های ارزشمند فرهنگی بسیاری وجود دارد که باید به خوبی آنها را به نسل جوان معرفی کنیم.
🔹وی متذکر شد: برگزاری بزرگداشت مفاخر در شهرستان های استان، باید با مجوز انجمن آثار و مفاخر خراسان جنوبی باشد.
🔹استاندار گفت: شناسایی و تعیین سطح مفاخر استان با کار تخصصی توسط انجمن آثار و مفاخر خراسان جنوبی باید انجام شود.
🔹قناعت با اشاره به ضرورت شناسایی مفاخر گمنام استان، خاطرنشان کرد: برای انجمن آثار و مفاخر خراسان جنوبی باید برنامه های کوتاه مدت و بلند مدتی تدوین شود تا در مدت زمان پنج سال ، شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.
🔹وی با تأکید بر ضرورت تفکیک بین مفاخر در حوزه های مختلف گفت: ایجاد خانه فرهنگ در بخش ها کار ارزشمندی است.
🔹استاندار، افتتاح دفتر انجمن آثار و مفاخر استان را در موزه مفاخر و مشاهیر خراسان جنوبی و در مجموعه باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند، کاری ارزشمندی خواند که نشانگر نگاه ارزشمند مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این خصوص است.
🔹قناعت در ادامه از موزه مفاخر و مشاهیر استان و بازارچه صنایع دستی در مجموعه باغ و عمارت جهانی اکبریه بیرجند بازدید و با هنرمندان صنایع دستی گفت و گو کرد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور