در نشست هم اندیشی فعالیت های عمرانی روستایی در شهرستان نهبندان اظهار کرد: ۷۲ درصد منازل روستایی نهبندان مقاوم سازی شده است.

🔻فرماندار نهبندان با بیان اینکه نظارت بر ساخت و سازها باید تشدید شود، افزود: طرح هادی یک طرح کالبدی برای این است که ساخت و سازها در یک چارچوب درست قرار بگیرد نه اینکه محدودیت هایی برای روستاییان ایجاد شود.

🔻بیکی بیان کرد: برای معیشت روستائیان برخی نقاط روستایی نیاز به زمین به عنوان محل دامداری و کارهای اقتصادی دارند که باید در این راستا به روستائیان در راستای موراد بهداشتی کمک کرد.

🔻وی گفت: در بحث واگذاری زمین؛ زمین باید به افراد متقاضی واقعی تحویل شود و تامین زیر ساخت ها همانند برق، آب و گاز فراهم باشد.

🔻 فرماندار نهبندان با بیان اینکه مجموعه بنیاد مسکن باید با تسریع در امور مسکن، روستائیان را حمایت کنند، گفت: در شهرستان مرزی نهبندان باید نگاه مبتنی بر مرز هم در دستور کار باشد.