#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

روستای خور شهرستان خوسف، با معماری اصیل خود زیبایی خاصی به منطقه داده است.

 

روستای خور روستایی است در دل کویر؛ روستایی که مردمانش با شرایط کویری سازگار شده اند.

از بلندی می‌توان معماری کویری که مردم این روستا به کار برده اند را به نظاره نشست.

این روستا به روستای بادگیر‌ها مشهور است و از کوچه‌ها گرفته تا بنا‌های مختلف ویژگی‌های معماری کویری را در خود دارند.

خور، روستایی با قدمت و اصالت

صالحی مسئول میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوسف گفت: بنا‌های تاریخی و قدیمی این روستا به دوره صفویه تا قاجاریه تعلق دارد.

او گفت: تمامی خانه‌ها بادگیر دارند که این بادگیر‌ها از ۲ پرّه تا ۱۰ پرّه هستند.