معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان‌جنوبی، از معرفی ۳ هزار و ۳۰۰ صنعتگر صنایع‌دستی به بیمه صندوق اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خبر داد.

حسین عباس‌زاده گفت: «پیرو پیگیری‌های مکرر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و امضاء تفاهم‌نامه همکاری مشترک صندوق اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، با معاونت صنایع‌دستی کشور، صنعتگران صنایع‌دستی واجد شرایط می‌توانند از خدمات بیمه‌ای این صندوق بهره مند شوند.»

او افزود: «جدای از طرح خوشه های صنایع دستی و بیمه ۳ هزار نفرشاغل در این طرح در سال جاری، طی دو ماه گذشته نیز قریب به ۳۰۰ نفر جهت استفاده از خدمات صندوق بیمه اجتماعی به معاونت صنایع دستی کشور معرفی شده‌اند.»

او ضمن بیان ‌اینکه، واجدین شرایط بیمه صندوق فوق می‌توانند به ادار‌ه‌های میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان خود مراجعه و ثبت‌نام کنند، ادامه داد: «صنعتگران حائز شرایط بویژه صنعتگرانی که در آستانه ۵۰ سالگی هستند و همچنین صنعتگرانی که توان مالی مناسب برای پرداخت هزینه‌های بیمه مشاغل آزاد تامین‌اجتماعی را ندارند می‌توانند از این طرح بیمه‌ای استفاده کنند.»