مدت‌ها بود که این سرزمین به روایت تقسیمات کشوری،‌ خراسان جنوبی بود ، فقط شاهد شعارها و ارائه طرح‌های مختلف بود که تنها گاهی عملی می‌شد و ‌به هیچ وجه، در حد و اندازه استان و استاندار و نمایندگان مجلس نبود. خراسان جنوبی از بدو تاسیس تاکنون، مدیران مختلفی به خود دیده است. مدیرانی با تزهای مختلف اقتصادی و مدیریتی که نتوانستند مسیر توسعه‌ای مدونی برای استان ترسیم کنند و استان را انچنان که باید در ادوار مختلف نزد سران کشوری معرفی کنند. گویی این استان برای مدیران آن زمان، تنها جایگاه ارتقا بوده است. خراسان جنوبی، آزمایشگاه مدیریت کوچکی بوده است که مردمانش به هیچ عنوان بر مدیرانی که برایشان انتخاب می‌شده است، اعتراضی نداشتند. مدیران همه، در تمام سطوح، سهمیه این و آن بوده‌اند تا مدیر خدمت.

ولی این روزها، استاندار خراسان جنوبی، معادلات خیلی را بر هم زده است و حال برای مردم روشن شده است که شیوه مدیریت جهادی باید چگونه باشد و یا معرفی استان در سطح کلان کشوری به چه صورت باید باشد. با حضور معتمدیان، مدیران به خود امده‌اند و متوجه شده‌اند که باید کار کرد و به مردم خدمت کرد. انهم خدمتی جهادی با مدیریتی که بتواند خارج از سرفصل‌های اعلام شده جذب اعتبار کنند. مدیرانی که قبل این، تنها پشت میزنشین بودند، اکنون در میانه میدان هستند؛ انهم بی‌واسطه و بی‌تعارف. استاندار فعلی خراسان جنوبی، کسی است که خود را وقف بر استان کرده است و با قطعیت می‌توان گفت حتی از مدیران بومی، استان را بهتر می‌شناسد. این روزها با نگاه به عملکرد معتمدیان استاندار، می‌فهمیم که معنی کار و تلاش و خدمت چیست. این روزهاست که می‌توان درک کرد که خراسان جنوبی در کشور مطرح شده است و مسئولان نظام در سطوح مختلف به استان توجه خاص دارند. کاش مدیران استان روحیه جهادی و بی‌تکلف معتمدیان، این مرد عمل را سرلوحه خود قرار دهند و همسو و همپای وی عملگرا باشند و برای توسعه استان وقت بگذارند. او نشان داد که مدیریت فقط تقسیم کردن پول دیکته شده از تهران نیست، نشان داد که باید با تمام وجود برای توسعه، وارد کارزار شد و برای جذب بودجه، خارج از تعاریف رسمی اقدام و عمل کرد. امری که هنوز تعداد زیادی از مدیران استان درک نکرده‌اند.حتی استاندار نشان داده است که باید از نیروها و توانمندی‌های بومی به بهترین شکل در استان استفاده کرد و نگذاشت سرمایه به خارج استان منتقل شود. و این امری است که هنوز در مدیران این استان نهادینه نشده است و به راحتی تمام گردش مالی را از استان خارج می‌کنند. امیدواریم که معتمدیان، الگوی نقشی برای سایر مدیران باشد و تامل آنان در منش وی، باعث تغییر و تحولات عظیم به نفع مردم این استان شود.