🔹دیدارهای استاندار خراسان جنوبی با رئیس، نایب رئیس و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و مجمع نمایندگان استان، نتایج خوبی به همراه داشت.
معتمدیان در دیدارهای متعدد خود با مجلسی ها از آخرین وضعیت و مسایل مختلف استان گفت.
🔹وی طی نشستی با دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به تشریح مسایل استان پرداخت و از آخرین وضعیت طرح ها و پروژه های در دست اقدام گفت.
🔹استاندار با بیان شرایط استان و حجم مشکلات موجود، کمک به تقویت ردیف های بودجه ای در حوزه های زیرساختی و اجرای پروژه های عمرانی را خواستار شد و راهکارهایی در این زمینه ارائه کرد.
🔹قالیباف ضمن پذیرش بررسی شرایط برای کمک به تقویت ردیف های بودجه ای در راستای حل مشکلات استان، قول مساعد داد.
🔹معتمدیان در دیدار با نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی نیز از برنامه‌های توسعه ای و عمرانی استان گفت و درخصوص اقدامات صورت گرفته و پروژه های عمرانی در دست اقدام در راستای محرومیت زدایی و تأمین زیرساخت ها، سخنان مبسوطی ایراد کرد.
🔹سفر تخصصی هیأت پارلمانی جمعی از مجلسی ها به ریاست نایب رئیس اول مجلس و رصد شرایط از نزدیک به منظور کمک به پروژه های عمرانی و زیرساختی، نتیجه این نشست و از وعده های نیکزاد به استاندار بود.
🔹معتمدیان در دیدار با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم گزارشی درخصوص وضعیت معیشتی و اشتغال مردم استان و جامعه هدف تحت پوشش نهادهای مطرح کرد.
🔹نتیجه این نشست طولانی هم وعده سفر نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی، رؤسای نهادهای حمایتی و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری در حوزه های تأمین اجتماعی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان بود تا در سایه برنامه ریزی همه ظرفیت ها در جهت رفع مشکلات معیشتی و اشتغال استان اقدامات لازم صورت گیرد .

🔹دیدار با مجمع نمایندگان استان و بررسی آخرین وضعیت اقدامات صورت گرفته در استان از دیگر برنامه های استاندار در روز دیدار با مجلسی ها بود.