#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

🔶معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز خراسان جنوبی جزو مراکز برتر کشور شد .

،مدیر کل صدا وسیما خراسان جنوبی گفت : معاونت برنامه ریزی و نظارت مرکز صدا و سیمای خراسان جنوبی در ارزیابی سال ۱۴۰۰ در جمع ۴ مرکز برتر کشور قرار گرفت.

🔹آینه دار افزود : این ارزیابی توسط اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت امور استانهای سازمان صداوسیما و دربخش های اطلاعات و برنامه ریزی، نظارت، طرح و توسعه سیستم ها، برنامه ریزی تولیدات مشارکتی و تاثیرگذاری در حوزه پیام انجام شده است.