مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خراسان جنوبی گفت به سرمایه گذاران در حوزه گردشگری در دو شهرستان درمیان و شهرستان سرایان معافیت بیست ساله مالیاتی داده می شود . هادی شاوردی افزود سرمایه گذاران در این حوزه در این شهرستان های می توانند اطلاعات تکمیلی را از اداره کل میراث فرهنگی، گردشکری و صنایع دستی خراسان جنوبی یا ادارات شهرستان های ذکر شده جویا شوند