معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی گفت: باید دست بخش خصوصی را باز بگذاریم لذا در سند توسعه پیشنهادی برای شهرستان‌های نهبندان و سربیشه، معافیت مالیاتی درازمدت ۲۰ ساله برای سرمایه‌گذاران لحاظ شده است.

، محمد فرهادی در نشست تشریح سند توسعه شهرستان‌های نهبندان و سربیشه که به عنوان یکی از مصوبات سفر رییس جمهوری در حال تدوین است، افزود: اگر راه‌های ورود و خروج سرمایه‌گذار را ببندیم، استقبال از سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه در تدوین سند توسعه نهبندان و سربیشه از سندهای قبلی درس گرفته شده است گفت: درصدد هستیم تا سند فعلی کاستی‌های اسناد قبلی را نداشته باشد، به عنوان مثال در سند فعلی به تخصیص سهمیه خاص کنکور و تقویت نیروهای بومی توجه شده  است.

معاون استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: باید برای توسعه پایدار شهرستان‌های مرزی نهبندان و سربیشه از مدل ستاد توسعه خاوران  بهره برد و با شناسایی و معرفی بهتر ظرفیت‌ها نسبت به جذب سرمایه‌گذاران منطقه و بومی اقدام شود.

وی مهمترین عامل توسعه را همگرایی و پرهیز از واگرایی دانست و افزود: هر شهرستان یک سند توسعه دارد که متولی تنظیم آن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است لذا این نگرانی وجود دارد که سند توسعه نهبندان و سربیشه که آن را دنبال می‌کنیم، تحت‌الشعاع سند توسعه شهرستانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار گیرد.

فرهادی گفت: این سند باید با قدرت مکتوب شود تا بتواند به خوبی در هیات دولت مورد دفاع قرار گیرد.

وی بیان کرد: به جهت اهمیت موضوع، بیانات مقام معظم رهبری در این خصوص، پیگیری‌های دولت‌های گذشته و سایر موضوعات ضمیمه این سند شده و ارسال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه هرچه همگرایی ما در استان بیشتر باشد موفقیت‌ها حتمی‌تر خواهد بود گفت: مهمترین عامل توسعه استان‌هایی همچون یزد، تعامل، هم‌افزایی، همگرایی و نیز پرهیز از واگرایی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بومی در کنار توجه به اصل رقابت است.

وی افزود: باید شرکت‌های بزرگ و توانمند دولتی مثل ایمیدرو، ایدرو و شستا به سرمایه‌گذاری در این منطقه ترغیب شوند و این مهم با شناسایی ظرفیت‌های منطقه محقق می‌شود.

در این جلسه که با حضور اعضای شوراهای اسلامی شهرستان‌های نهبندان و سربیشه برگزار شد، ابتدا فهرست پروژه‌ها و متن سند قرائت و پس از اخذ نظرات آنها مقرر شد طی ۴۸ ساعت آینده اگر پیشنهادی دارند به‌صورت مکتوب به دفتر فنی استانداری اعلام تا به دستگاه‌های اجرایی منعکس و در سند لحاظ شود.

سند توسعه نهبندان در پی سفر سال ۱۳۷۸ مقام معظم رهبری به این شهرستان تدوین و بازنگری آن در سفر نوزدهم شهریور امسال رییس جمهوری به خراسان جنوبی مطالبه شد که با موافقت آیت الله رییسی به عنوان یکی از مصوبات سومین سفر رییس جمهوری در دستور کار قرار گرفت.

این برنامه با عنوان “سند توسعه شهرستان‌های نهبندان و سربیشه” پس از نهایی شدن برای تصویب به هیات دولت ارسال می‌شود.