جلسه معارفه و تحویل احکام اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان در این مراسم گفت: از دو سال قبل تاکنون هیچ گونه شکایتی از رسانه‌ها و مطبوعات استان صورت نگرفته است.

حجت الاسلام حمیدی با اشاره به اینکه سابقه هیئت منصفه مطبوعات به ۱۱۳ سال قبل و به دوران قاجاریه برمی‌گردد، افزود: تعداد اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان در حال حاضر ۱۴ نفر از اقشار مختلف مردم هستند.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین برنامه های قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: نظارت بر مطبوعات می‌تواند از وقوع جرم و تنش نیز جلوگیری کند.

رئیس کل دادگستری استان فرهنگ، تمدن و مذهبی بودن مردم خراسان جنوبی را یکی از عواملی دانست که تاکنون هیچ گونه تنش و جرمی در مطبوعات استان مشاهده نشده است.

حجت الاسلام حمیدی افزود: در زمان وقوع یک جرم و مشکل هیئت منصفه در کنار قاضی اظهارنظر می کنند تا قاضی رای خود را صادر کند و بدون اعضای هیئت منصفه رسیدگی برگزار نمی شود.

در پایان توسط مسئولان دادگستری استان احکام اعضای هیئت منصفه مطبوعات که تعداد آنان ۱۴ نفر است، اعطا شد.