آیت الله عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند در دیدار با مجمع مطالبه گران استان فرمودند: مطالبه گری به نوعی امر به معروف شناخته می شود و مطالبه گری صحیح همکاری باعث غفلت زدایی از مسئولین است .

ایشان با اشاره به این که بیان مشکل و مطالبه گری جهت اصلاح پسندیده است افزودند: کجا گفتن ، چه زمانی گفتن مهم است و باید مطالبه به گونه ای گفته شود که موجب بهره برداری بیگانه قرار نگیرد.

در اصل این که در امور شخصی یا شخصیتی یا حقوقی کسانی از روی دلسوزی ، کارشناسی عیب ما را بگویند خیلی کار خوبی است.
《خیر اخوانی من اهدی علی عیوبی》

ایشان افزودند: ممکن است مسئول به مسئله ای توجه نداشته باشد این که اورا متوجه کنند باید خوشحال بشود.
در خوب بودن اصل مطالبه گری تردیدی نیست اما نوع گفتن ، کجا گفتن ، پیش چه کسی گفتن اینها فرق می کند ممکن است حرف از روی دلسوزی گفته شود اما آن کسی که از آن بهره برداری کند بیگانه باشد بنابراین باید مسائل به گونه ای گفته شود که دوست از آن تقویت شود و دشمن نتواند در جهت تضعیف از آن سوء استفاده کند .اول کسی که باید پاسخ مطالبات از او سوال شود خود مسئول است هر سازمانی که ذیربط ومسئول موضوع مطالبه است همراه مطالبات براساس خیر خواهی ودلسوزی دلیل آن هم گفته شود.بعضی مطالبات هم مربوط به اشکال در قانون است که آن را هم باید از مسئولین مربوطه درخواست شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزودند: بنابراین اصل این تشکیلات واین که مردم صاحب اصلی آن هستند خواسته هایی دارند وباید به آن خواسته ها در چارچوب قانون برسند اصل این خواسته ها مقدس است منتها در کنارش اصول را هم رعایت بایدرعایت کرد تا اثر سوء نداشته باشد.
این کار خیر نوعی امربه معروف شمرده می شود وهم یک همکاری برای مسئول است که او را از غفلت در می آورند.

سلام بنده را به مردم ومسئولین شهرستان ها برسانید

همچنین حجت الاسلام حسینی دبیرمجمع مطالبه گران استان به گوشه ای از اقدامات مجمع در یکسال اخیر جهت شکل گیری ساختار مردمی مطالبه گری در استان اشاره کردند:
بهمن ماه سال گذشته انتخابات مجمع مطالبه گران برگزار شد در ابتدای راه همراهی نداشتیم
اما سال گذشته زمانی که همه می گفتند دولت انقلابی است ونباید مطالبه گری بشود محضر شما آمدیم و شما به ما امید دادید ومارا توصیه به مطالبه گری در چهارچوب کردید پس از آن مطالبه گران در سه حوزه فعالیت را آغاز کردند
اول اینکه مطالبه گری تخصصی را آغاز کردیم و در همه عرصه ها در ۲۰ عرصه کارگروه تخصصی ایجاد شد و با دعوت از نخبگان هر عرصه فعالیت کارگروه ها آغاز شد و مطالبه گری تخصصی پیشرفت خوبی داشت

مورد دوم ایجاد تشکیلات از بالا به پایین است یعنی مردم مجامع شهرستانی را شکل دهند و خودشان مطالبه گری را حمایت کنند و مجمع ساختار حمایت گری از مطالبات استان را ایجاد کند.

وی افزود: آفت فعالیت مردمی اداری شدن آن است اما مجمع مطالبه گران استان با این که مقام اول در سطح استان های کشور را کسب کرده است اما هیچ دفتری نداریم و فعالیت کاملا مسجدی و مردمی است و در مرکز استان وشهرستان ها هیچ دفتری نداریم و برپایه مسجد فعالیت را آغاز کردیم و برکت مسجد باعث موفقیت مطالبه گران در سطح استان شد.

روند اداری گفت وگو و دیدار با مسئولان سخت بود اما ما برای کم کردن فاصله ارتباط مردم و مسئولین اقداماتی را انجام دادیم که الحمدلله مطالبات توسط مردم به راحتی در بستر فضاهای مجازی مجمع بیان می شود ومسئولین اغلب در مدت کوتاه پاسخ می دهند.

حجت الاسلام حسینی افزود:باهمت شبانه روزی مطالبه گران سراسر استان بی هیچ چشمداشت در یکسال اخیر اتفاقات خوبی در حوزه های مختلف رقم زده اند

مجمع مطالبه گران استان وابستگی به بودجه و زمان یا مکان خاص را آفت فعالیت مردمی می دانند و همگی بدون هیح وابستگی مالی و… در استان صادقانه در حال فعالیت اند.

 

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور