?استاندار خراسان جنوبی گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی، لازم الاجراست و حکم قانون دارد.
ملانوری با بیان این مطلب در جلسه شورای فرهنگ عمومی که با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شده بود، خاطرنشان کرد: مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید به گونه ای تصویب شود که زمینه اجرایی داشته و مغایر با قانون نباشد.
?وی با اشاره به تعریف جامع فرهنگ عمومی، تأکید کرد: با عنایت به لازم الاجرا بودن مصوبات شورای فرهنگ عمومی، باید تدابیری اتخاذ گردد که با ناقضین این مصوبات برخورد شود.
?استاندار با اشاره به سند فرهنگ عمومی استان که در حال تدوین است، تصریح نمود: این سندی که آماده شده، بیشتر به مسایلی از جمله تأمین زمین و حمایت از سرمایه گذار اشاره دارد که این موضوعات الان جزو الزامات بوده و در قالب دستورالعمل ها و بخشنامه های فراوانی که داریم در دستور کار دستگاه ها قرار دارد.
ملانوری ادامه داد: در حال حاضر مسئله اصلی ما مسامحه، بی مبالاتی، اهمال و اجرا نکردن این قوانین و دستورالعمل هاست و ما در موضوعات مرتبط با مسایل فرهنگی و رفتاری دچار خدشه هایی هستیم.
?وی تأکید کرد: کسی که کارگزار نظام است و از طریق بیت المال ارتزاق می کند، باید وجدان کاری، تحرک،کارآمدی، حسن خلق، جسارت، انگیزه، توانایی تعامل و مطالبه گری داشته باشد.
?به گفته وی؛ شورای فرهنگ عمومی باید به این مسئله به گونه ای ورود کند و با ارائه راهکارهایی، هم مسیر اجرای قانون و دستورالعمل ها را هموارتر سازد و هم این که شرایط را به گونه ای فراهم نماید که افرادی که این قوانین را اجرا نمی کنند، از گردونه خارج شوند .
?استاندار با تأکید بر این که همه ما مکلف به اجرای قانون هستیم، گفت: این که چرا قوانین اجرا نمی شود، بخشی مربوط به کارمندان نشسته و بی تحرک است که ریسک پذیر نیستند و وجودشان حس نمی شود.

?ملانوری متذکر شد: ما باید با مصوبات شورای فرهنگ عمومی در کارمندان و کارشناسان این تعهد را ایجاد کنیم که وظیفه خود را به درستی انجام دهند.
?وی با اشاره به شعارهای سال که به تدبیر رهبر معظم انقلاب انتخاب می شوند، خاطرنشان کرد: با عنایت به این که ۱۵ مورد از شعارهای تعیین شده در قالب عنوان سال، به موضوعات اقتصادی مرتبط است لذا ما باید علاوه بر بخشنامه ها و دستورالعمل ها به دنبال راهکارهایی باشیم که تحقق عناوین سال را سرعت بخشد.
?استاندار با بیان این که در باورهای دینی و اعتقادی ما به فرهنگ کار و تلاش تأکید شده، گفت: متأسفانه بخشی از جوانان امروزی با وجود تخصص و دانشی که دارند به بهانه های مختلف تن به کار نمی دهند و به سمت تولید گرایشی ندارند.
?به گفته وی؛ مهمترین مطالبه جوانان امروز ما این است که از واحدهای تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاران بخواهیم مابه ازای حمایت هایی که می شوند، نسبت به جذب و بکارگیری تحصیلکرده های ما اقدام نمایند، در حالی که باید مطالبه آنها از ما این باشد که همراستا با توان و تخصص و دانشی که دارند از ظرفیت های استان در اختیارشان قرار دهیم تا بتوانند زمینه اشتغال افراد دیگر را فراهم کنند.
?ملانوری افزود: در بحث مجامع علمی هم این نقیصه مشهود است که بین دانشگاه های ما در استان با حوزه های کشاورزی، معدن، صنعت، فرهنگ و …ارتباط و تعاملی وجود ندارد.
?وی متذکر شد: در حوزه مسایل فرهنگی باید جهشی در راستای حرکت به سمت توسعه استان رخ بدهد.
?استاندار تأکید کرد: ما باید در قالب مدیریت بومی و محلی، چارچوب های خشک بروکراسی اداری را بشکنیم، ریسک کنیم و در پرتو قانون بر اساس ضرورت های محلی، توسعه همه جانبه متوازن در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی را در همه نقاط. محقق نماییم.
?ملانوری با اشاره به شعار تدبیر، تلاش و توسعه از ستادی گفت که برای تحقق این شعار با حضور نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و نخبگان و متخصصان استان تشکیل خواهد شد.

?وی با بیان این که توانمندی ما در حوزه های اجرایی، مدیریت و نظارت بر کارهاست، اظهار داشت: بخش خصوصی به لحاظ فنی، اقتصادی و مالی توانمند تر است لذا باید برای انجام برنامه های توسعه ای استان از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
?به گفته وی؛ شورای فرهنگ عمومی باید برای اصلاح فرهنگ کار، تلاش ، جرأت و جسارت راهکارهایی ارائه نماید تا بتوانیم با همراهی دستگاه های اجرایی و مردم در راستای رفع مشکلات استان، گام های مؤثری برداریم.