🔹استاندار خراسان جنوبی گفت: مصوبات شورای فرهنگ عمومی، لازم الاجراست و حکم قانون دارد.
ملانوری با بیان این مطلب در جلسه شورای فرهنگ عمومی که با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار شده بود، خاطرنشان کرد: مصوبات شورای فرهنگ عمومی باید به گونه ای تصویب شود که زمینه اجرایی داشته و مغایر با قانون نباشد.
🔹وی با اشاره به تعریف جامع فرهنگ عمومی، تأکید کرد: با عنایت به لازم الاجرا بودن مصوبات شورای فرهنگ عمومی، باید تدابیری اتخاذ گردد که با ناقضین این مصوبات برخورد شود.
🔹استاندار با اشاره به سند فرهنگ عمومی استان که در حال تدوین است، تصریح نمود: این سندی که آماده شده، بیشتر به مسایلی از جمله تأمین زمین و حمایت از سرمایه گذار اشاره دارد که این موضوعات الان جزو الزامات بوده و در قالب دستورالعمل ها و بخشنامه های فراوانی که داریم در دستور کار دستگاه ها قرار دارد.
ملانوری ادامه داد: در حال حاضر مسئله اصلی ما مسامحه، بی مبالاتی، اهمال و اجرا نکردن این قوانین و دستورالعمل هاست و ما در موضوعات مرتبط با مسایل فرهنگی و رفتاری دچار خدشه هایی هستیم.
🔹وی تأکید کرد: کسی که کارگزار نظام است و از طریق بیت المال ارتزاق می کند، باید وجدان کاری، تحرک،کارآمدی، حسن خلق، جسارت، انگیزه، توانایی تعامل و مطالبه گری داشته باشد.
🔹به گفته وی؛ شورای فرهنگ عمومی باید به این مسئله به گونه ای ورود کند و با ارائه راهکارهایی، هم مسیر اجرای قانون و دستورالعمل ها را هموارتر سازد و هم این که شرایط را به گونه ای فراهم نماید که افرادی که این قوانین را اجرا نمی کنند، از گردونه خارج شوند .
🔹استاندار با تأکید بر این که همه ما مکلف به اجرای قانون هستیم، گفت: این که چرا قوانین اجرا نمی شود، بخشی مربوط به کارمندان نشسته و بی تحرک است که ریسک پذیر نیستند و وجودشان حس نمی شود.

🔹ملانوری متذکر شد: ما باید با مصوبات شورای فرهنگ عمومی در کارمندان و کارشناسان این تعهد را ایجاد کنیم که وظیفه خود را به درستی انجام دهند.
🔹وی با اشاره به شعارهای سال که به تدبیر رهبر معظم انقلاب انتخاب می شوند، خاطرنشان کرد: با عنایت به این که ۱۵ مورد از شعارهای تعیین شده در قالب عنوان سال، به موضوعات اقتصادی مرتبط است لذا ما باید علاوه بر بخشنامه ها و دستورالعمل ها به دنبال راهکارهایی باشیم که تحقق عناوین سال را سرعت بخشد.
🔹استاندار با بیان این که در باورهای دینی و اعتقادی ما به فرهنگ کار و تلاش تأکید شده، گفت: متأسفانه بخشی از جوانان امروزی با وجود تخصص و دانشی که دارند به بهانه های مختلف تن به کار نمی دهند و به سمت تولید گرایشی ندارند.
🔹به گفته وی؛ مهمترین مطالبه جوانان امروز ما این است که از واحدهای تولیدی و صنعتی و سرمایه گذاران بخواهیم مابه ازای حمایت هایی که می شوند، نسبت به جذب و بکارگیری تحصیلکرده های ما اقدام نمایند، در حالی که باید مطالبه آنها از ما این باشد که همراستا با توان و تخصص و دانشی که دارند از ظرفیت های استان در اختیارشان قرار دهیم تا بتوانند زمینه اشتغال افراد دیگر را فراهم کنند.
🔹ملانوری افزود: در بحث مجامع علمی هم این نقیصه مشهود است که بین دانشگاه های ما در استان با حوزه های کشاورزی، معدن، صنعت، فرهنگ و …ارتباط و تعاملی وجود ندارد.
🔹وی متذکر شد: در حوزه مسایل فرهنگی باید جهشی در راستای حرکت به سمت توسعه استان رخ بدهد.
🔹استاندار تأکید کرد: ما باید در قالب مدیریت بومی و محلی، چارچوب های خشک بروکراسی اداری را بشکنیم، ریسک کنیم و در پرتو قانون بر اساس ضرورت های محلی، توسعه همه جانبه متوازن در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی را در همه نقاط. محقق نماییم.
🔹ملانوری با اشاره به شعار تدبیر، تلاش و توسعه از ستادی گفت که برای تحقق این شعار با حضور نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و نخبگان و متخصصان استان تشکیل خواهد شد.

🔹وی با بیان این که توانمندی ما در حوزه های اجرایی، مدیریت و نظارت بر کارهاست، اظهار داشت: بخش خصوصی به لحاظ فنی، اقتصادی و مالی توانمند تر است لذا باید برای انجام برنامه های توسعه ای استان از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
🔹به گفته وی؛ شورای فرهنگ عمومی باید برای اصلاح فرهنگ کار، تلاش ، جرأت و جسارت راهکارهایی ارائه نماید تا بتوانیم با همراهی دستگاه های اجرایی و مردم در راستای رفع مشکلات استان، گام های مؤثری برداریم.