مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: ۴۹۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در سه ماه گذشته در استان مصرف شده است.

 رحمان محمودی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۴۹۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در سه ماه گذشته در استان مصرف شده است اظهار داشت: ۲۲۱ میلیون مترمکعب از این مقدار را بخش نیروگاهی با بالاترین میزان مصرف داشته است.

وی افزود: بخش خانگی، تجاری، عمومی و صنعتی با مصرف ۱۴۸ میلیون مترمکعب و بخش فولاد با مصرف ۶۶ میلیون مترمکعب در رده‌های بعدی مصرف قرار دارند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی بیان کرد: در بخش سیمان ۴۸ میلیون مترمکعب و در بخش جایگاه‌های سوخت (CNG) ۱۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی مصرف شده است.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی بیان کرد: سال گذشته نیز حدود ۴۹۴ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در خراسان جنوبی مصرف شد.

وی همچنین از تحقق ۱۴۱ درصدی اهداف شرکت گاز استان خراسان جنوبی در سال گذشته خبر داد و گفت: طی سال گذشته ۲۰ هزار و ۴۰۲ مترمکعب جایگزینی سوخت مایع در استان انجام شده است. هدف ما در ابتدای سال گذشته، جایگزینی ۱۰ هزار مترمکعب بوده است که در پایان سال ۲۰۴ درصد این هدف تحقق‌یافته است.

محمودی با اشاره به گازرسانی به ۱۸۲ روستا طی سال گذشته گفت: هدف ما در ابتدای سال گذشته گازرسانی به ۱۲۰ روستا بود که با بهره‌مندی ۱۸۲ روستا تا پایان سال گذشته ۱۵۲ درصد اهداف گازرسانی روستایی طی سال ۱۴۰۲ محقق شده است.

وی تصریح کرد: با گازرسانی به ۱۵۲ واحد صنعتی و تولیدی ۱۶۹ درصد هدف گازرسانی به صنایع و با اجرای هزار و ۸۱ کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع ۱۰۶ درصد هدف گازرسانی در اجرای شبکه تغذیه و توزیع محقق شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی گفت: در نصب انشعاب نیز ۱۱۵ درصد و در اشتراک‌پذیری  ۱۰۴ درصد شاهد تحقق اهداف شرکت گاز استان خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۲ بوده‌ایم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور