مشاور وزیر و مجری کسب و کارهای نوپا وزارت جهاد کشاورزی به منظور بررسی وضعیت عملکرد استان خراسان جنوبی در حوزه کسب و کارهای نوپا وارد استان خراسان جنوبی شد. در ابتدای سفر ایشان ضمن بازدید از کارخانه فرآوری زرشک شرکت نگین شهر کاج از نزدیک در جریان تولید، فرآوری و فروش محصول زرشک قرار گرفت. دکتر مختاری با اشاره به ظرفیت استان خراسان جنوبی در امر تولید محصولات خاص و مزیت دار استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها را در امر فروش محصولات و ایجاد زنجیره ارزش به جهت حمایت از دستاورد کشاورزان ضروری دانست. وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی آمادگی خود را در راستای استفاده از توان فنی و دانش محور برای ارتقای بهره وری در تولید محصولات با ایجاد مراکز نوآوری به انجام رسانده است که با حمایت سرمایه گذاران بخش به زودی شاهد جهش تولید در این امر خواهیم بود.