🔸 معاون امور فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از مشارکت ۷۹ درصدی اصحاب رسانه استان در انتخابات هیأت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات خبر داد.
محمود رمضانی با بیان این خبر، عنوان کرد: انتخابات هیأت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان، چهارشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۰ الی ۱۳ به صورت الکترونیک برگزار شد.
وی با اشاره به این که از ۱۷۸ نفر واجد شرایط شرکت در این انتخابات، ۱۴۱ نفر نسبت به رای دهی به کاندیداهای مورد نظر خود اقدام کردند، ادامه داد: ۲۸ نفر برای این دوره از انتخابات بازرسان و هیئت مدیره خانه مطبوعات استان کاندیدا شده بودند.
شایان ذکر است نتایج انتخابات متعاقبا اعلام می گردد.