-استاندار خراسان جنوبی گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هر سال تقریباً یک انتخابات داشته ایم و مشارکت مردم در ذات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

جواد قناعت صبح شنبه بعد از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشارکت مردم در ذات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هر سال تقریباً یک انتخابات داشته‌ایم که بسیار بی سابقه در بین سایر کشورها است.

قناعت گفت: کدام کشور را سراغ دارید که یک ماه پس از پیروزی انقلابش انتخابات برگزار شود و خود را به رفراندم بگذارد.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی‌ها در تشییع جنازه رئیس جمهور شهید حماسه خلق کردند، اظهار کرد: امیدواریم امروز نیز شاهد حضور پرشور مردم در انتخابات باشیم چرا که این حضور تکمیل کننده آن حماسه تشییع خواهد بود.

قناعت بیان کرد: در خراسان جنوبی همه امکانات و شرایط برای حضور مردم فراهم است و ۷۷۲ شعبه شهری و روستایی در استان آرا مردم را اخذ خواهد کرد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه استان ما در انتخابات مجلس رتبه دوم مشارکت را کسب کرد، یادآور شد: امیدواریم در این انتخابات رتبه اول کشور را از نظر مشارکت به دست آوریم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور