نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس گفت: کسی که با رای بالای مردم انتخاب شود به واسطه سرمایه اجتماعی قوی می تواند با اقتدار مواضع انقلاب اسلامی را در عرصه بین المللی بیان کند.

سلمان اسحاقی  اظهار کرد: مشارکت مردم در انتخابات هم در عرصه بین‌المللی و هم در عرصه داخلی نقش آفرین است.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کسی که با رأی بالای مردم انتخاب شود به واسطه سرمایه اجتماعی قوی می‌تواند با اقتدار مواضع انقلاب اسلامی را در عرصه بین‌المللی بیان کرده و از حقوق ملت دفاع کند.

اسحاقی ادامه داد: در تبلیغات نامزدهای ریاست جمهوری مشاهده کردیم که همه بزرگواران خواهان لغو تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران بودند و به طور طبع کسی می‌تواند در این عرصه از حق ملت دفاع کند که پشتوانه و سرمایه اجتماعی قوی از آرا مردم داشته باشد.

وی بیان کرد: در واقع مشارکت بالای مردم در انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی و کشور ما اقتدار در عرصه بین‌المللی را به همراه خواهد داشت.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی گفت: در عرصه سیاست داخلی نیز همه نامزدها بر اتحاد و همبستگی داخلی تأکید داشتند که در این عرصه نیز مشارکت بالای مردم در انتخابات به واسطه آنکه نشان می‌دهد همه ما بر دوستی وطن اشتراک نظر داریم وحدت آفرین است.

نخعی گفت: همه نامزدها تأیید شده شورای محترم نگهبان هستند و رأی به هر کدام از آنها رأی به ایران و انقلاب و جمهوری اسلامی است.

وی اظهار کرد: باید این نکته را مد نظر قرار بدهیم که وقتی شخصی به عنوان رئیس جمهور کشور انتخاب می‌شود، رئیس جمهور همه ملت ایران و نه فقط هوادارانش خواهد بود.

نماینده مردم قاین و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی ادامه‌داد: به اعتقاد من مردم ایران با بصیرت و دارای هوش سیاسی بالا هستند و حتی اگر نامزدها با یکدیگر اجماع نداشته باشند خواهند توانست نامزد اصلح را با توجه به ملاک‌های بیان شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی تشخیص دهند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور