رییس هیات نظارت بر انتخابات خراسان جنوبی گفت: مشارکت مردم خراسان جنوبی در انتخابات مثال زدنی است و امیدواریم حماسه دور اول انتخابات تکرار شود.

 حجت الاسلام مهدی یعقوبی عصر جمع در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه شبکه بصیر، امین و آموزش دیده، نظارت بر انتخابات را همچون گذشته بر عهده دارند، اظهار کرد: نظارت بر ۷۷۲ شعبه سیار و ثابت در حال انجام است.

رئیس هیأت نظارت انتخابات خراسان جنوبی با بیان اینکه در برخی شعب اخذ رأی حداقل دو ناظر و در شعب شلوغ پنج نفر و حتی بیشتر همکاری می‌کنند، گفت: همه این موارد برای صیانت از رأی مردم است.

یعقوبی با تأکید بر اینکه علاوه بر عوامل نظارت که طبق قانون امانت دار رأی مردم هستند، نمایندگان نامزدهای حاضر در صحنه انتخابات ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی حضور دارند، ادامه داد: این اختیار را قانون به نمایندگان نامزدها داده و بر روند انتخابات نظارت دارند.

حجت الاسلام یعقوبی گفت: توصیه اکید همه دلسوزان نظام و در رأس مقام معظم رهببری این است که مردم همراه و هم پای یکدیگر باشند.

رئیس هیأت نظارت انتخابات خراسان جنوبی ادامه داد: مشارکت خراسان جنوبی در سطح کشور مثال زدنی بود و در مرحله رتبه اول مشارکت را توانستند کسب کنند.

یعقوبی افزود: امیدواریم مردم حماسه دور اول را در این دوره هم به دست آوردند.

وی یادآور شد: مردم از حضور در انتخابات دریغ نکنند و با شرکت در آن در سرنوشت خود سهمیم باشند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور