– استاندار خراسان جنوبی گفت: مشارکت بالای مردم در انتخابات انسجام و قوام داخلی را به همراه خواهد داشت.

 جواد قناعت بعد از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: انتخابات میدان بسیار مهمی است و هر چه درصد مشارکت بالا رود قدرت چانه زنی ما در عرصه بین المللی و معادلات اقتصادی و سیاسی بیشتر خواهد شد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه مشارکت بالا انسجام و قوام داخلی را به همراه خواهد داشت، گفت: همچنین مشارکت مردم موجب می‌شود که آمریکا و اسرائیل و خناسان از خصومت دلسرد و ناامید می‌شوند.

قناعت گفت: در این فرصت از ستادهای دو کاندیدایی که به مرحله دو انتخابات راه پیدا کرده و تنور انتخابات را گرم نگه داشتند تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه هواداران و ستادها با گرم نگه داشتن تنور انتخابات در افزایش مشارکت نقش آفرین بودند، یادآور شد: فردا انتخابات تمام می‌شود و هر کس از این دور بزرگوار انتخاب شد رئیس جمهور همه مردم ایران است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: فردای انتخابات هر نتیجه‌ای که حاصل شد همه ما باید به قانون تمکین کنیم.

وی با اشاره به اینکه در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، خراسان جنوبی رتبه اول مشارکت با حدود ۶۰ درصد را کسب کرد، یادآور شد: با توجه به این صف‌ها به نظر می‌رسد در این دوره نیز خراسان جنوبی رتبه اول مشارکت در کشور را کسب خواهد کرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور