🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: مشارکت، طلایی‌ترین رکن انتخابات است.
🔹به گزارش روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ خوش خبر با بیان این مطلب در جلسه شورای اداری استان خاطرنشان کرد: در ادبیات سیاسی، انتخابات، طلایی ترین فرصت برای نظام‌های دموکراتیک است که به مشارکت مردم و فرصتی که برای اقتدار نظام ایجاد می‌کنند، افتخار می نمایند.
🔹وی تأکید کرد: در شرایطی که مدیریت بیماری کرونا، واکسیناسیون، معیشت مردم، تنظیم بازار، کنترل تورم، تأمین اقلام اساسی از برنامه های در دست اقدام دولت است، انتخابات به عنوان مهمترین برنامه در حوزه سیاسی مورد توجه دولت قرار دارد.
🔹به گفته وی؛ اعتماد به برنامه های دولت، امید و نشاط بیشتر در جامعه را منجر می شود.
معاون استاندار تصریح نمود: با توجه به شیوع بیماری کرونا، سبک جدیدی از انتخابات را پیش رو داریم و برای برگزاری انتخابات، سازوکارهایی تعریف شده است.
🔹خوش خبر با بیان این که کارها برابر تقویم زمانی انتخابات انجام می شود، گفت: در نظام ما امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت از ارکان انتخابات به شمار می روند که عینیت بخشی به آنها بدون هم افزایی و انسجام محقق نمی‌شود.
🔹وی ادامه داد: تمکین از قانون باید شفافیت ایجاد کند و مردم بدانند که سلامت انتخابات تضمین شده است و مردم مطمئناً پای صندوق های رأی حاضر می شوند.
🔹به گفته وی؛ نخبگان، روحانیت، متنفذین و آنها که دل در گرو کار دارند، باید اهمیت انتخابات را تبیین کنند.

معاون استاندار با تأکید بر این که سیاه‌نمایی سمی برای اقتدار نظام است، اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی در همه عرصه ها پرتوان بوده، دولت هم سیاست های نظام را دنبال می‌کند و با وجود همه مشکلات، پاسخگوی مطالبات بحق مردم می باشد.
🔹خوش خبر ادامه داد: در روزهای منتهی به انتخابات، اعتماد به توانمندی و کارآمدی نظام و دولت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا امید و نشاط را به جامعه تزریق کند.
🔹وی متذکر شد: بنا به تأکید شخص استاندار و به عنوان کارگزاران نظام و خدمتگزاران مردم ، هیچ موقعیتی را نباید از دست ندهیم تا امید ‌را در جامعه ارتقاء ببخشیم.
🔹به گفته وی؛ ما نباید بگوییم امکانات کم است بلکه باید آن چه در توان داریم را در اختیار پاسخگویی به مطالبات مردم قرار دهیم.
🔹معاون استاندار با اشاره به افزایش شعب در انتخابات پیش رو ، گفت: همه امکانات دستگاه ها باید در اختیار انتخابات قرار گیرد.
🔹خوش خبر ادامه داد: موضوع بعدی رعایت اصل بیطرفی و حرکت مدیران در چارچوب قانون است لذا هیچ امکاناتی از هیچ دستگاهی نباید در اختیار حزب یا گروه خاصی قرار گیرد.
🔹وی با بیان اینکه تقویم زمانی انتخابات به درستی دنبال می‌شود، تصریح نمود: با اقبالی که از ناحیه داوطلبان شوراهای شهر و روستا داشتیم، آمارها در ۳۱ شهر و ۹۱۲ روستای استان به حد نصاب رسیده ‌است.
به گفته وی؛ در دوره قبل ۲۵ روستای استان فاقد شورا بوده که این رقم در این دوره به ۶ روستا کاهش یافته است.