🔹طی حکمی، مسعود قلی زاده مشاور استاندار خراسان جنوبی شد.
🔹؛ مسعود قلی زاده که قبل از این معاون فرماندار خوسف بود، با حکمی به امضای ملانوری، مشاور استاندار شد.
🔹مسعود قلی زاده کارشناس ارشد حقوق، عناوین معاون فرماندار شهرستان خوسف، کارشناس مسئول امور حقوقی استانداری خراسان جنوبی، دبیر هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری استانداری و شهرداری های استان، عضو مرجع رفع اختلافات دستگاه های اجرایی استان، عضو شورای حل اختلاف قوه قضایه و مدرس دانشگاه را در سوابق اجرایی خود دارد.