مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی راه برون رفت از مشکلات جوامع بشری را نهضت بازگشت مسجد دانست و گفت: مسجد در جایگاه رفیع اسلام بنای مدیریتی همه جانبه برای اداره امور جامعه و تحول بوده که متاسفانه امروزه تنزل پیدا کرده است.
 علی فرخنده  در آیین تکریم و معارفه مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان با بیان اینکه تغییر در مدیریت ها مقدمه تحول، نوآوری و خلاقیت است، اظهار کرد: مسجد در جایگاه رفیع اسلام بنای مدیریتی همه جانبه برای اداره امور جامعه و تحول بوده که متاسفانه امروزه تنزل پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه مبدا و کانون تمام پیشرفت ها در زمینه های مختلف اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مسجد است؛ اظهار کرد: راه برون رفت از مشکلات جوامع بشری نهضت بازگشت مسجد است.
فرخنده با بیان اینکه مسجد در نگاه رهبری مسجد امام محور است که تنها به اقامه نماز خلاصه نمی شود، بیان کرد: در خراسان جنوبی ذیل شورای فرهنگ عمومی استان، کمیته امور مساجد فعال شده تا چندگانگی ها در امور مساجد رفع شود.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه مدیریت بحران در دوران دفاع مقدس مسجد بوده است؛ گفت: بنا به فرمایشی از رهبر فرزانه انقلاب، کار فرهنگی به معنای این است ذهن ها با فرهنگ اسلام و انقلاب آشنا شود که باید خروجی تمام برنامه ها باشد.
وی با بیان اینکه نوع ابزار و قالبی که قرار است پیام اسلام را به مخاطب منتقل کند، زبان هنر است؛ اظهار کرد: بنا به گفته رهبری، هیچ فرهنگ، انقلاب و‌ تمدنی ماندگار نخواهد بود، مگر در قالب هنر گنجانده شود.
فرخنده بیان کرد: تعریف هنر به معنای نگاه سطحی غرب نیست؛ بلکه هنری است که اسلام را با ذهن ها و انقلاب آشنا کند ‌و این از تکالیف اساسی کانون های فرهنگی هنری مساجد است.
وی با تاکید بر اینکه باید برنامه های تعریف شده متناسب با فضای جامعه و نسل کنونی باشد، گفت: اصول و مبانی اسلام اعم از اصل صداقت، خدامحوری، ایثار و از خودگذشتگی ثابت بوده و در هر برهه ای از زمان قابل پذیرش است.
فرخنده با تاکید بر اینکه باید در برنامه ریزی ها خلاقیت و نوآوری در شیوه های ارتباط گیری با نسل جوان جدید تعریف شود، گفت: بدون مدیریت خطرپذیری نمی توان برنامه ای از پیش برد و نیازمند تغییر برخی تاکتیک ها است.
وی خواستار ارتباط گیری با نسل جدید و نقش دادن به جوانان در عرصه اداره کانون های فرهنگی هنری مساجد شد و گفت: هم افزایی با متولیان امر مسجد و پرهیز از جزیره ای عمل کردن از دیگر موضوعاتی بوده که نیازمند توجه است.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور