مسئولان اداره کل زندان‌ها به رسم هر هفته، این هفته نیز به دیدار دو خانواده زندانی رفتند. در این بازدید، علی عبدی؛ مدیرکل زندان‌های خراسان‌حنوبی، مجید آذرمهری؛ معاون سلامت، اصلاح و تربیت زندان‌های استان، اسماعیل زاده؛ مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان بیرجند، محمد الوندی رییس مرکز مراقبت پس از خروج زندان‌های استان و سید مجتبی موسوی، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) خراسان جنوبی(بنیاد برکت) حضور داشتند.
بنا برای این گزارش، پیگیری قضایی در خصوص پدر دو فرزند جهت ارفاقات قانونی، پرداخت اجاره بها تا پایان سال توسط انجمن حمایت زندانیان بیرجند، اهداء بسته تحصیلی و کارت هدیه به مبلغ دو میلیون تومان و همچنین اشتغال فرزند برزگ خانواده برای ایجاد درآمد پایدار توسط ستاد اجرایی فرامین امام خمینی(ره) از قول‌های مسئولان به خانواده اول خانواده بود.
گزارش واصله حاکیست، مسئولان اداره کل زندان‌ها برای خانواده دوم که مادر و یکی از فرزندان بیمار بودند؛ قول مساعد برای تامین هزینه‌های درمان مادر و دختر را می‌دهند. اهداء۴ کارت هدیه هر کدام به میلغ ۱۰ میلیون ریال توسط ستاد اجرایی فرامین امام(ره)، پرداخت هزینه کمک پزشکی به همسر زندانی و دختر زندانی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان توسط ستاد اجرایی فرامین امام خمینی(ره) از قول‌های مسئولان بود. برای هر خانواده اهداء بسته معیشتی از سوی انجمن حمایت زندانیان بیرجند اهداء شد

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور