سیدمجتبی موسوی، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی(ره) خراسان‌جنوبی بااشاره به مسأله محور بودن اقدامات بنیاد احسان و متناسب بودن پویش ها با نیازهای روز جامعه اظهارکرد: پویش مشق احسان با هدف ارائه خدمات و تامین اقلام مورد نیاز دانش آموزان مناطق محروم و کم برخوردار جهت ادامه تحصیل با همکاری و مشارکت گروه های جهادی، گروه های مردمی حوزه عدالت آموزشی در استان برگزار شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور