مدیر نظارت و اعتباربخشی در امور درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: یک مرکز ارائه خدمات دندانسازی در شهرستان فردوس که توسط فرد فاقد صلاحیت و بدون مجوز فعالیت داشت، شناسایی و پلمب شد.

 سعید شوکتی‌فرد  در تشریح این خبر افزود: این مرکز غیرمجاز در هفته جاری به همت واحد مدیریت نظارت بر درمان دانشگاه به همراه کارشناسان نظارت بر درمان شبکه بهداشت فردوس شناسایی و پس از صورتجلسه و تشکیل پرونده تعطیل شد.

وی با بیان اینکه حفظ سلامت جامعه یکی از مهمترین وظایف و رسالت‌های حوزه درمان است گفت: براساس وظیفه ذاتی این مجموعه هر جا تخلفی در زمینه ارائه خدمات درمانی به مردم مشاهده شود، به طور یقین بدون اغماض برخورد خواهد شد.

مدیر نظارت و اعتباربخشی در امور درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: ۲ واحد غیرمجاز ارائه خدمات پوست و زیبایی در شهرستان قاینات نیز خرداد امسال با همکاری پلیس اماکن پلمب و تعطیل شد.

وی گفت: توصیه می‌شود هم‌استانی‌ها فقط از مراکز درمانی دارای مجوزهای قانونی خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند و از مراجعه به افراد یا مراکز فاقد مجوز خودداری شود که گاهی تبعات جبران ناپذیر دارد.

شوکتی‌فرد اضافه کرد: همچنین از مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده تخلف درمانی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ شکایات مردمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تماس با شماره‌های ۳۲۳۸۱۳۱۱ – ۳۲۳۸۱۳۱۸ – ۳۲۳۸۱۳۳۹ – ۰۵۶ اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گزارش دهند.

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱۱ شهرستان استان خراسان جنوبی را زیر پوشش دارد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور