رییس مرکز بهداشت بیرجند در رابطه بامعرفی مکان و ساعت فعالیت مراکز ارائه دهنده خدمات نمونه گیری و واکسیناسیون کرونا و همچنین مراکز ارائه دهنده خدمات واکسیناسیون روتین کودکان زیر ۶ سال گفت: باتوجه به افزایش تعداد موارد ابتلاء به کرونا در شهرستان در روز های اخیر کلیه مراکز خدمات جامع سلامت ، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت تابعه آماده ارائه خدمات واکسیناسیون به شهروندان عزیزی که حداکثر ۶ ماه از آخرین دوز تزریقی واکسن کرونای آنها گذشته است و یا کسانی که تاکنون اقدام به زدن واکسن ننموده اند می باشند.
دکتر حسن بهرامی نژاد با تاکید بر ضرورت انجام نمونه گیری کرونا از موارد مبتلا به کرونا و اطرافیان علامت دار آنها گفت : در این زمینه مراکز خدمات جامع سلامت مهرشهر و نجفی گل آماده ارائه خدمت به همشهریان عزیز می باشند.

وی با درخواست از والدین کودکان زیر ۶ سال برای انجام واکسیناسیون کودکان در موعد مقرر آن گفت: واکسیناسیون کودکان زیر ۶ سال از مهمترین برنامه های نظام سلامت در کنترل و پیشگیری از بیماری های واگیری همچون فلج اطفال، سل، سرخجه، سرخک ، اوریون،سیاه سرفه، کزاز و هپاتیت B  می باشد که ضرورت دارد والدین بدون توجه به شایعات فضای مجازی به فکر سلامت فرزندان دلبندشان باشند.

رییس مرکز بهداشت بیرجند در ادامه با تاکید بر رسالت نظام سلامت و بهداشت به عنوان نهاد تصمیم گیر در ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه افزود: متاسفانه عده ای سود جو و مغرض برای رسیدن و مطامع دنیوی خویش سلامت کودکان ما را نشانه رفته اند و از هیچ کوششی برای آسیب رسانیدن به آنها مضایغه نمی کنند. به همین سبب لازم است تا والدین بدون هیچ گونه نگرانی نسبت به تداوم انجام واکسیناسیون فرزندان دلبندشان اقدام نمایند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور