مهدی مظهری مدیر کل کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با حسین ظهوری مدیر کل پست خراسان جنوبی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار مدیر کل کانون در ابتدا در خصوص فعالیت های فرهنگی و خاص کانون که وجه مشترک با پست دارند مانند واحد پستی و مکاتبه ای توضیحاتی ارائه داد. و افزود در راستای عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی کانون پرورش فکری به کودکان روستایی و عشایری دور افتاده از مرکز استان، یا کودکانی که امکان مراجعه حضوری به کانون را ندارند خدمات ارسال نامه و کتاب و فعالیت های فرهنگی از طریق پست ارائه می نماید.

عاطفه اکبری کارشناس ادبی کانون نیز در بحث همکاری های مشترک با پست گفت می توانیم با کار فرهنگی مشترک مرغک کانون را با پرنده پست با هم به پرواز درآوریم.

در ادامه محبوبه شواکندی مربی مکاتبه ای کانون هم از حس خوب شنیدن صدای موتور پستچی توسط کودکان و نوجوانان که منتظر نامه های واحد مکاتبه ای هستند سخن گفت.

مدیرکل پست خراسان جنوبی هم در خصوص وظایف و فعالیت های پست وشبکه ارتباطی نیز توضیحاتی ارائه کرد و از حفظ فرهنگ تمبر و نامه نوشتن که در فعالیت های مکاتبه ای کانون انجام می گیرد استقبال کرده و ادامه داد، اداره کل پست موافق همکاری های مشترک مطرح شده جهت حفظ فرهنگ و ادب کشور می باشد.

شایان ذکر است رسالت واحد پستی کانون ارسال کتاب برای کودکان در روستاهای دور افتاده و مرزی استان و همچنین واحد مکاتبه ای نیز رشد و پرورش استعدادهای ادبی اعضایی که امکان حضور در کانون را ندارند به صورت مکاتبه ای در قالب نامه می باشد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور