#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: مردم خیر وسخاوتمند خراسان جنوبی طی ۳ماهه امسال بالغ بر۱ میلیارد و۹۸۹ میلیون تومان صدقه به نیازمندان اهداء کردند که از رشد۲۸درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار می باشد.
عبدالرحیم لطفی، ضمن قدردانی از پیشتاز بودن مردم نیکوکار استان درکارهای خیر وخداپسندانه اظهار داشت: در راستای احیا و ترویج
سنت های حسنه انفاق به منظور کمک به محرومان و نیازمندان مردم متدین استان ، طی این مدت ماهانه ۶۶۳ میلیون تومان صدقه به صورت دستی والکترونیکی واریز کردند.
وی تعداد کل مشترکین صدقات فعال امداد را ۱۹۶ هزار و۹۴۵ مشترک ذکرکرد وافزود:۱۰۶۱۵۴ مشترک کوچک خانگی، ۳۶۹۱ بزرگ اماکن ، بزرگ معابر و۸۷۱۰۰ مشترکQRکد می باشند.
وی با اشاره به اینکه بیشترین مشترک و درآمد صدقات مربوط به صندوق های کوچک می باشدگفت: صدقات جمع آوری شده مردم بر اساس موازین شرعی در سرفصل های مختلفی از قبیل خدمات درمانی، فرهنگی، ازدواج، مسکن و غیره مددجویان تحت حمایت و اقشار نیازمند هزینه می شود