#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل صداو سیمای خراسان جنوبی مطرح کرد

💢مردم تشنه تولیدات فاخر فرهنگی و هنری هستند

🔸مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی در گردهمایی هنرمندان و فعالان فرهنگی و رسانه‌ای شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه برخی مسائل اگر در قالب آثار هنری بیان شود بسیار موثرتر خواهد بود، گفت: در شرایط کنونی، جامعه نیاز به آثار فاخر فرهنگی و هنری دارد و مردم هم تشنه اینگونه تولیدات هستند.

🔸آینه دار با اشاره به اینکه دشمنان بسیاری از توطئه‌های خود را در قالب فیلم اجرایی می‌کنند، گفت: نمونه اش فیلم عنکبوت مقدس بود که لکه ننگی در هنر بود.

🔸وی گفت: پس از اکران این اثر، مردم و اصحاب فرهنگ و هنر پاسخ دندان شکنی به تمام دشمنان و تولیدکنندگان این فیلم دادند.

🔸مدیر کل صدا و سیمای استان همچنین با تاکید بر همگرایی هنرمندان استان گفت: امروز رسالت سنگینی بر دوش هنرمندان است و باید با همگرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم.