فرمانده سپاه انصار الرضای خراسان جنوبی در  همایش رای اولی ها در سرایان گفت: انسان موجودی همایش رای اولی‌ها در سرایانانتخابگر است و همیشه در همه زندگی خود به دنبال انتخاب بهترین هاست پس نمی‌تواند نسبت به انتخابات که قرار است سرنوشت کشور را به دست کسی بسپارد بی توجه باشد.
سردار قاسمی افزود: این از برکات نظام مقدس و خون شهدا این است که حق انتخاب به ملت داده شده است.
وی گفت:مردم با مشارکت در انتخابات در اقتدار ، امنیت ، اقتصاد و سایر بخش‌ها نقش دارند و این حق ملت بر حاکمیت است.
فرمانده سپاه انصار الرضای استان با تاکید بر اینکه باید با عقل ، منطق و توجه، انتخاب دقیق و درستی داشت گفت: مردم درخصوص انتخابات نباید بی تفاوت باشند وگرنه جامعه‌ای بی خاصیت و دارای آسیب‌های فراوان خواهیم داشت.