مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در بازدید از مرکز بهداشت روستایی بهمن آباد زیرکوه عنوان کرد: مردم باید پزشک خانواده و تیم سلامت را باور کنند.

دکتر علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت استان برای بررسی وضعیت پزشک خانواده و مشکلات موجود از مرکز بهداشت روستایی بهمن آباد شهرستان زیرکوه بازدید و با پزشک خانواده و تیم سلامت نشستی داشت.

علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در این نشست از همکاری پزشکان خانواده و تیم سلامت در اجرای برنامه های بیمه سلامت و خدمت رسانی به مردم و بیمه شدگان تشکر کرد و گفت: مردم باید پزشک خانواده و تیم سلامت را باور کنند که در این خصوص بخشی به عهده پزشکان خانواده و تیم سلامت، بخشی به عهده مردم و بخشی هم به عهده مسئولین حوزه سلامت است.

مدیرکل بیمه سلامت ادامه داد: پزشک خانواده می تواند با حضور بین مردم و آموزش و آگاهی بخشی به آنان، کمک خوبی در سلامت و کاهش هزینه های درمانی آنان داشته باشد و  تحقق این مهم، همکاری و تعامل بیش از پیش شوراها و شبکه بهداشت با مراکز بهداشتی را می طلبد.

وی تصریح کرد: الکترونیکی شدن خدمات کمک شایانی به توسعه خدمت رسانی در حوزه سلامت می کند و تولید نسخه الکترونیکی باید جدی گرفته شود.

اربابی در پایان اظهار داشت: باید ساختارها و اندیشه ها به سمتی برود که با مدیریت خوب در آینده ای نزدیک به جای پیگیری پرداختی مطالبات مراکز، به دنبال توسعه خدمات و امورات مربوط به حوزه سلامت باشیم و این زمانی محقق می شود که همه مسئولین حوزه سلامت و جامعه پزشکی و به خصوص پزشکان دست به دست هم دهند و با اندیشه نو و خلاقیت خود به توسعه خدمات برای مردم و بیمه شدگان کمک کنند.