معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی گفت: مردم به میزان نیاز و مصرف، خرید انجام دهند و از خرید هیجانی و انبار کردن سیمان خودداری کنند.

، علی تهوری در بازدید از کارخانه سیمان باقران در شهرستان درمیان که به منظور بررسی وضعیت تولید، حمل و عرضه سیمان انجام شد، افزود: تامین نیاز بازار داخلی استان توسط هر ۲ واحد تولیدی سیمان باقران و قاین مورد تاکید است.

وی بر برخورد قانونی و قاطع با تخلفات مرتبط با تولید و عرضه سیمان بخصوص برخورد با محتکران سیمان تاکید کرد و گفت: با متخلفان، سودجویان و اخلال‌گران مرتبط با حوزه سیمان به ویژه محتکران سیمان با قاطعیت برخورد خواهد شد.

معاون بازرسی و حمایت از مصرف‌کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی همچنین از مردم استان خواست در صورت مشاهده انبار و محل نگهداری مشکوک کالا مراتب را به ستاد خبری ۱۲۴ گزارش کنند.