#انتخابات_۱۴۰۰
#مردم_میدان
#انتخابات_درست_کار_درست

🔸توصیه دبیر اجرایی هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای خراسان جنوبی: مردم قبل از ورود به شعب اخذ رأی به ویژه شعب الکترونیک، کد نامزدهای مورد نظرشان را یادداشت کنند.

🔸حسین پور افزود: برای جلوگیری از معطل ماندن افراد در شعب اخذ رِأی، مردم کد نامزدهای مورد نظرشان را یادداشت کنند تا روند رأی گیری تسریع شود.

🔸وی همچنین به دلیل تأخیر در شروع رأی گیری در برخی شعب الکترونیکی بیرجند، از مردم عذرخواهی کرد.

🔸 دبیر اجرایی هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستای خراسان جنوبی، حضور مردم در شعب اخذ رأی استان را پررنگ و چشمگیر توصیف کرد.